1147 Budapest, Telepes utca 26/b.
Telefon: +36-1 413-00-36
Fax: +36-1 322-55-55
E-mail: info@gamerteam.hu